დასრულებული პროექტები

25 11, 2022

სამოქალაქო საზოგადოების როლი ევროკავშირის ინტეგრაციის პროცესებში: რეალური საქმიანობა ეფექტური ჩართულობის მეშვეობით

2022-11-25T19:37:10+04:0025/11/2022|კატეგორია: დასრულებული პროექტები|

პროექტი “სამოქალაქო საზოგადოების როლი ევროკავშირის ინტეგრაციის პროცესებში: რეალური საქმიანობა ეფექტური ჩართულობის მეშვეობით” საქართველოს სტრატეგიისა

25 11, 2022

მცირე გრანტების პროგრამა “სამოქალაქო ინტეგრაცია საქართველოში”

2022-11-25T19:36:03+04:0025/11/2022|კატეგორია: დასრულებული პროექტები|

საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდის მცირე გრანტების პროგრამის “სამოქალაქო ინტეგრაცია საქართველოში” ფარგლებში

25 11, 2022

პოლიტიკური პარტიების მხარდაჭერის პროგრამა

2022-11-25T19:34:05+04:0025/11/2022|კატეგორია: დასრულებული პროექტები|

პროგრამა მიზნად ისახავდა პოლარიზებული პოლიტიკური გარემოს გაუმჯობესების პროცესის ხელის შეწყობას და ამისთვის პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებისთვის შემუშავდაა

25 11, 2022

სამოქალაქო ინტეგრაციის ხელშეწყობა საქართველოში

2022-11-25T19:33:00+04:0025/11/2022|კატეგორია: დასრულებული პროექტები|

საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდმა  თავის რეგიონულ ოფისში, ახალქალაქში, განახორციელა პროგრამა, რომელიც

25 11, 2022

საჯარო სექტორის ადმინისტრაციული რეფორმების დამოუკიდებელი მონიტორინგის მექანიზმის შექმნა

2022-11-25T19:30:58+04:0025/11/2022|კატეგორია: დასრულებული პროექტები|

საქართველოს აღმასრულებელი ხელისუფლების მაღალი რანგის საჯარო მოხელეებთან ინტერვიუების ორგანიზება. არსებული დოკუმენტების ანალიზი და მიმოხილვა.

25 11, 2022

ექსპერტები რუსულ-ქართული ურთიერთობის ნორმალიზაციის გზების ძიებაში

2022-11-25T19:23:15+04:0025/11/2022|კატეგორია: დასრულებული პროექტები|

პროგრამა მიზნად ისახავდა საქართველოსა და რუსეთს შორის ურთიერთობისთვის ალტერნატიული არხის  გახსნას და გრძელვადიანი მშვიდობის

25 11, 2022

ეთნიკურად სომხებისა და აზერბაიჯანელების ქართულ საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა

2022-11-25T19:22:09+04:0025/11/2022|კატეგორია: დასრულებული პროექტები|

პროექტის მიზანს წარმოადგენდა ეთნიკურად სომეხი და აზერბაიჯანელი უმცირესობების ჩართულობის გაზრდა ქართულ საზოგადოებაში, პოლიტიკის შემუშავებისა

25 11, 2022

უსაფრთხოების სექტორის რეფორმა საქართველოში – შესაძლებლობების გაძლიერება, დემოკრატიული ინსტიტუტების ჩამოყალიბება და გარდაქმნის პროცესის გამოცდილების გაზიარება

2022-11-25T19:20:20+04:0025/11/2022|კატეგორია: დასრულებული პროექტები|

პროექტი, რომელიც  ევროპულ და ჩრდილოატლანტიკურ საკითხთა ცენტრი  (CENAA) საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის

25 11, 2022

ევროინტეგრაციის პროცესის მხარდაჭერა ქვემო ქართლში, ჯავახეთსა და აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში

2022-11-25T19:19:03+04:0025/11/2022|კატეგორია: დასრულებული პროექტები|

პროექტი განხორციელდა იან ტონისონის ინსტიტუტთან ერთად,  ესტონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ფინანსური ხელშეწყობით. პროექტი მიზნად

25 11, 2022

გლობალური პოლიტიკის, ევროპული ინტეგრაციისა და ეკონომიკის პროგრამა

2022-11-25T19:17:20+04:0025/11/2022|კატეგორია: დასრულებული პროექტები|

ფონდის მიერ განხორციელებული და „ჯეი-თი-აი კავკაზუსის“ მიერ დაფინანსებული სასწავლო პროგრამის მიზანს წარმოადგენს საჯარო მოხელეების

Go to Top