დასრულებული პროექტები

25 11, 2022

ეთნიკურ უმცირესობათა აქტიური მონაწილეობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში

2022-11-25T19:47:10+04:0025/11/2022|კატეგორია: დასრულებული პროექტები|

პროექტი მიზნად ისახავდა დემოკრატიისა და მმართველობის სფეროებში  გათვითცნობიერების გზით ხელი შეეწყო ქვემო ქართლსა და

25 11, 2022

ჟურნალისტების ტრენინგი საერთაშორისო ურთიერთობების, პოლიტიკისა და ეკონომიკის დარგებში

2022-11-25T19:46:21+04:0025/11/2022|კატეგორია: დასრულებული პროექტები|

ჟურნალისტებმა პროექტის ფარგლებში გაიარეს თეორიულ და პრაქიტიკულ კურსი ძირითადი სამუშაოდან მოწყვეტის გარეშე - დილის საათებში. ტრეინინგი

25 11, 2022

საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო და სამოქალაქო წარმომადგენელთა სასწავლო კურსი

2022-11-25T19:45:26+04:0025/11/2022|კატეგორია: დასრულებული პროექტები|

სასწავლო კურსი მიზნად ისახავდა სამინისტროს თანამშრომელთა თეორიული და პრაქტიკული ცოდნის გაღრმავებას თავდაცვის ანალიზის სფეროში. სასწავლო

25 11, 2022

ქართულ-ოსური კონფლიქტი: სამშვიდობო გზის ძიება

2022-11-25T19:44:21+04:0025/11/2022|კატეგორია: დასრულებული პროექტები|

პროექტის მიზანს წარმოადგენდა ქართული და სამხრეთ ოსური საზოგადოებების წარმომადგენლებს შორის დიალოგის ხელშეწყობა, რათა გამონახულიყო

25 11, 2022

მეორე ბილიკი – ქართველი და რუსი ექსპერტების დიალოგი

2022-11-25T19:43:29+04:0025/11/2022|კატეგორია: დასრულებული პროექტები|

12-თვიანი პროგრამა მიზანად ისახავდა საქართველოსა და რუსეთს შორის ურთიერთობისთვის ალტერნატიული გზის შექმნასა და გრძელვადიანი მშვიდობის უზრუნველყოფაში წვლილის

25 11, 2022

ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის სამოქმედო გეგმის (ENP AP) სამოქალაქო მონიტორინგი

2022-11-25T19:42:34+04:0025/11/2022|კატეგორია: დასრულებული პროექტები|

პროექტის მიზნებისა და ამოცანების აღწერა: პროექტი მიზნად ისახავდა ENP AP-ის  ფარგლებში საქართველოს მთავრობის მიერ ნაკისრი

25 11, 2022

ჟურნალისტების ცონდნის გაღრმავება ეკონომიკასა და ფინანსებში

2022-11-25T19:41:32+04:0025/11/2022|კატეგორია: დასრულებული პროექტები|

პროექტი მიზნად ისახავდა ჟურნალისტების ცონდნის გაღრმავებსა ეკონომიკასა და ფინანსებში. მასში მონაწილეობა მიიღეს მედიის წარმომადგენლებმა.

25 11, 2022

ეროვნული ინტეგრაცია და ტოლერანტობა საქართველოში

2022-11-25T19:40:25+04:0025/11/2022|კატეგორია: დასრულებული პროექტები|

საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდმა თავის რეგიონულ ოფისში, ახალქალაქში, განახორციელა ერთწლიანი პროგრამა, რომელიც

25 11, 2022

კონფლიქტები პოსტ-სოციალისტურ სამყაროში – გადალახვის გზები და შედეგები – სერბეთი, მოლდოვა, საქართველო და აზერბაიჯანი – გამოცდილების გაზიარება უკრაინისთვის

2022-11-25T19:39:21+04:0025/11/2022|კატეგორია: დასრულებული პროექტები|

პროექტი ითვალისწინებდა აზერბაიჯანის, საქართველოსს და მოლდოვასთან დაკავშირებულ კონფლიქტებისა და მათი შედეგების თემატურ შესწავლას,  პროექტის

25 11, 2022

ადგილობრივი მოსახლეობის მოთხოვნების შესწავლა ქართულ-აფხაზური დაპირისპირების ხაზის გასწვრივ (სამეგრელო – ზემო სვანეთი)

2022-11-25T19:38:27+04:0025/11/2022|კატეგორია: დასრულებული პროექტები|

პროექტი წარმოადგენდა პარალელური კვლევის ნაწილს და მიზნად ისახავდა ცხოვრების დონის შესწავლას ქართულ-აფხაზური დაპირისპირების ხაზის გასწვრივ.   აფხაზეთის

Go to Top