დასრულებული პროექტები

25 11, 2022

ტრენინგი საერთაშორისო ურთიერთობებსა და ეროვნულ უსაფრთხოებაში

2022-11-25T19:56:37+04:0025/11/2022|კატეგორია: დასრულებული პროექტები|

საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდში განხორციელებული ერთ-ერთი პირველი და ყველაზე წარმატებული პროგრამაა

25 11, 2022

საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ტრენინგი საინფომრმაციო საზოგადოების გაძლიერებისა და ციფრული ჩამორჩენის დაძლევისთვის

2022-11-25T19:55:30+04:0025/11/2022|კატეგორია: დასრულებული პროექტები|

საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდში ლატვიის მთავრობის ფინანსური მხარდაჭერით გაიმართა  სამდღიანი ღონისძიება,

25 11, 2022

ბერძნული თემის ინტეგრაცია ქართულ სახელმწიფოში

2022-11-25T19:54:35+04:0025/11/2022|კატეგორია: დასრულებული პროექტები|

პროექტის მიზანს წარმოადგენდა საქართველოს ეროვნული ერთიანობის ხელშეწყობა ეთნიკურ უმცირესობათა ქვეყნის სამოქალაქო და პოლიტიკურ ცხოვრებაში

25 11, 2022

საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდის რესურსცენტრის სრულყოფა

2022-11-25T19:53:40+04:0025/11/2022|კატეგორია: დასრულებული პროექტები|

პროექტის მიზანს წარმოადგენდა  ისეთი რესურსცენტრის შექმნას, რომელიც იქნებოდა სრულყოფილი, ექნებოდა ხელთ არსებული ლიტერატურის ელექტრონული

25 11, 2022

სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობა ევროპის სამეზობლო პოლიტიკაში – კონფლიქტის მოგვარების რეგიონული მიდგომა

2022-11-25T19:52:39+04:0025/11/2022|კატეგორია: დასრულებული პროექტები|

პროექტი მიზნად ისახავდა შავი ზღვის რეგიონში კონფლიქტის მოგვარების მცდელობის გაუმჯობესებას მკაფიოდ განსაზღვრული ევროპული მიდგომისა და

25 11, 2022

სამცხე ჯავახეთისა და ქვემო ქართლის რეგიონების სამოქალაქო ინტეგრაციის ხელშეწყობა

2022-11-25T19:51:43+04:0025/11/2022|კატეგორია: დასრულებული პროექტები|

პროექტი მიზნად ისახავდა სამცხე-ჯავახეთისა და ქვემო ქართლის ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელთა შორის კომპიუტერული ცოდნისა და

25 11, 2022

სამოქალაქო საზოგადოების ლიდერობის ქსელი

2022-11-25T19:50:43+04:0025/11/2022|კატეგორია: დასრულებული პროექტები|

პროექტის მიზანს წარმოადგენდა აზერბაიჯანის, სომხეთის, საქართველოს, მოლდავეთისა და უკრაინის სამოქალაქო საზოგადოებების გაძლიერება და მათი

25 11, 2022

ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში საჯარო პოლიტიკის შემუშავების პროცესის ხელშეწყობა

2022-11-25T19:49:42+04:0025/11/2022|კატეგორია: დასრულებული პროექტები|

საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდში განხორციელებული პროექტი ”ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში

25 11, 2022

კონფერენცია ”შევისწავლოთ რეგიონული და უმცირესობათა ენების ევროპული ქარტია”

2022-11-25T19:48:52+04:0025/11/2022|კატეგორია: დასრულებული პროექტები|

პროექტი მიზნად ისახავდა რეგიონული და უმცირესობათა ენების ევროპული ქარტიის რატიფიცირებისა და მისი განხორციელების ასპექტების

25 11, 2022

ქართული ენის სწავლება სამცხე-ჯავახეთში

2022-11-25T19:47:59+04:0025/11/2022|კატეგორია: დასრულებული პროექტები|

პროექტის მიზანს წარმოადგენდა სამცხე-ჯავახეთის ეთნიკურად სომეხ მოსახლეობაში სახელმწიფო ენის ცოდნის გაღრმავებას, სამუშაოს მოძიების ხელშეწყობისა

Go to Top