დასრულებული პროექტები

25 11, 2022

ტრენინგი ქართველი ჟურნალისტებისათვის პოლიტიკისა და ეკონომიკის საკითხებზე

2022-11-25T20:03:05+04:0025/11/2022|კატეგორია: დასრულებული პროექტები|

პროექტის ფარგლებში ტრენინგების კურსი გაიარა 25-მა ქართველმა ჟურნალისტმა ბეჭდვითი და ელექტრონული მედიასაშუალებებიდან. ტრენინგების თემები

25 11, 2022

ტურიზმის დეპარტამენტის სტრუქტურული და ინსტიტუციური განვითარება

2022-11-25T20:02:15+04:0025/11/2022|კატეგორია: დასრულებული პროექტები|

პროექტი ითვალისწინებდა ეკონომიკის სამინისტროს ტურიზმის დეპარტამენტის დახმარებას მისიის, ხედვის, სტრუქტურის, დებულების და სამუშაოთა აღწერილობის

25 11, 2022

ტრენინგი ქართველი ჟურნალისტებისთვის ეროვნული უსაფრთხოებისა და საერთაშორისო ურთიერთობების საკითზებზე

2022-11-25T20:01:23+04:0025/11/2022|კატეგორია: დასრულებული პროექტები|

პროექტის ფარგლებში ტრენინგების კურსი გაიარა 25-მა ქართველმა ჟურნალისტმა ბეჭდვითი და ელექტრონული მედია საშუალებებიდან. ტრენინგების

25 11, 2022

სტრატეგიული გადაწყვეტილებების მიღება: სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიის განვითარების გამოცდილება

2022-11-25T20:00:26+04:0025/11/2022|კატეგორია: დასრულებული პროექტები|

საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდმა სასაკავას მშვიდობის ფონდთან (იაპონია) თანამშრომლობით განახორციელა პროექტი

25 11, 2022

ეთნიკური აზერბაიჯანლებისა და სომხების ინტეგრაცია ქართულ სახელმწიფოში

2022-11-25T19:59:30+04:0025/11/2022|კატეგორია: დასრულებული პროექტები|

პროექტი ”ეთნიკური აზერბაიჯანლებისა და სომხების ინტეგრაცია ქართულ სახელმწიფოში” განხორციელდა ფინეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ფინანსური

25 11, 2022

საჯარო პოლიტიკის ცოდნის ქსელი

2022-11-25T19:58:39+04:0025/11/2022|კატეგორია: დასრულებული პროექტები|

პროგრამა ”საჯარო პოლიტიკის ცოდნის ქსელი” განხორციელდა საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდში, კანადის

25 11, 2022

ტრენინგი ქართველი ჟურნალისტებისთვის ეროვნული უსაფრთხოებისა და საერთაშორისო ურთიერთობების საკითზებზე

2022-11-25T19:57:36+04:0025/11/2022|კატეგორია: დასრულებული პროექტები|

ტრენინგი ქართველი ჟურნალისტებისთვის ეროვნული უსაფრთხოებისა და საერთაშორისო ურთიერთობების საკითზებზე პროექტის მოკლე აღწერა: პროექტის ფარგლებში

25 11, 2022

ტრენინგი საერთაშორისო ურთიერთობებსა და ეროვნულ უსაფრთხოებაში

2022-11-25T19:56:37+04:0025/11/2022|კატეგორია: დასრულებული პროექტები|

საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდში განხორციელებული ერთ-ერთი პირველი და ყველაზე წარმატებული პროგრამაა

25 11, 2022

საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ტრენინგი საინფომრმაციო საზოგადოების გაძლიერებისა და ციფრული ჩამორჩენის დაძლევისთვის

2022-11-25T19:55:30+04:0025/11/2022|კატეგორია: დასრულებული პროექტები|

საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდში ლატვიის მთავრობის ფინანსური მხარდაჭერით გაიმართა  სამდღიანი ღონისძიება,

25 11, 2022

ბერძნული თემის ინტეგრაცია ქართულ სახელმწიფოში

2022-11-25T19:54:35+04:0025/11/2022|კატეგორია: დასრულებული პროექტები|

პროექტის მიზანს წარმოადგენდა საქართველოს ეროვნული ერთიანობის ხელშეწყობა ეთნიკურ უმცირესობათა ქვეყნის სამოქალაქო და პოლიტიკურ ცხოვრებაში

Go to Top