სათაური ენა სფერო წელი

Some Considerations on the Election of the BSEC Secretary General: The Georgian Perspective

  • ავტორი: ვალერი ჩეჩელაშვილი, რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი
  • გამომცემელი: საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდი
  • ტიპი: პუბლიკაცია
  • გვერდი: 6
ინგლისური საერთაშორისო ურთიერთობები 2020