სათაური ენა სფერო წელი

On Some General Problems Of The Transition From a Command Economy To a Market Economy And The Experience Of Economic Reforms In Post-Communist Georgia

  • ავტორი: Vladimer Papava
  • გამომცემელი: GEORGIAN FOUNDATION FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES (Rondeli Foundation)
  • ტიპი: პუბლიკაცია
ინგლისური სხვა 2022