სათაური ენა სფერო წელი

Georgia’s Fertile Crescent: Marneuli Municipality

  • ავტორი: ალექსანდრე კვახაძე, რონდელის ფონდის მკვლევარი
  • გამომცემელი: საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდი
  • ტიპი: პუბლიკაცია
ინგლისური საერთაშორისო ურთიერთობები 2021