2021 / 03 / 24

26 მარტს, 19:00 საათზე საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდმა (რონდელის ფონდი) უმასპინძლა სამეცნიერო სემინარს – „საქართველოს ეკონომიკა საბჭოთა კავშირის დაშლის წინა პერიოდში“.

ბოლო წლებში, რუსეთი „რბილი ძალის“ ფორმატში აქტიურად ცდილობს საბჭოთა კავშირის პერიოდის იდეალიზაციას და ამ ფონზე დამოუკიდებელ სახელმწიფოებში ყოფილი ცენტრისადმი „მიზიდულობის“ გაძლიერებას. ამ ვითარებაში განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს საბჭოთა კავშირის დაშლის წინ, საქართველოსა და სხვა საბჭოთა რესპუბლიკების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის ობიექტური სურათის წარმოჩენას.

მოდერატორი: ვლადიმერ პაპავა, რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი.
მომხსენებელი: იოსებ არჩვაძე, ქუთაისის უნივერსიტეტის პროფესორი.