რონდელის მიმოხილვა
გიორგი ბადრიძე
ალექსი პეტრიაშვილი