რონდელის ფონდის ევროპული კვლევების ცენტრის დირექტორი – კახა გოგოლაშვილი