ინსტიტუციური განვითარების პროცესი საქართველოს ეკონომიკისთვის მეტად მნიშვნელოვანია. ამასთანავე, ციფრული ტრანსფორმაციის პროცესი რადიკალურად ცვლის ინსტიტუტების როლს მსოფლიო ეკონომიკაში. საინტერესოა, თუ რა ფუნდამენტურ ცვლილებებს უნდა ველოდოთ მსოფლიოსა და საქართველოში ამ კუთხით?