აჭარის ტელევიზიის დილის ტალღა რონდელის ფონდისა და ესტონური Jaan Tõnisson Institute-ის პროექტის შესახებ, რომელიც საქართველოს მაღალმთიანი რეგიონების ეკონომიკურ განვითარების მხარდაჭერას გულიხსმობს.