ძირითადი დისკუსია: პირადი შეხედულებები – რა სჭირდებათ ქალ პოლიტიკოსებს პოლიტიკაში თანაბარი პირობებით მონაწილეობისთვის.

დისკუსია საშუალებას აძლევს ქართველ და შვედ ლიდერ ქალ პოლიტიკოსებს, დამსწრე საზოგადოებას მოუთხრონ საკუთარი წარმატებების შესახებ. პირადი გამოცდილების გაზიარებით მონაწილეებმა ხაზი გაუსვეს, თუ რა სახის რესურსები და მხარდაჭერა სჭირდებათ ქალ პოლიტიკოსებს პოლიტიკაში თანასწორი მონაწილეობისთვის.