სათაური ენა სფერო წელი

Countering Hybrid Threats: Stronger Role for Civil Society in Post 2020 EaP Roadmap

  • ავტორი: Kakha Gogolashvili,Mikayel Hovhannisyan,Elkhan Mehtiyev,Andrei Yahorau,Valeriu Pasa, Viktor Ohiienko
  • გამომცემელი: საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდი
  • ტიპი: პუბლიკაცია
  • გვერდი: 16
ინგლისური უსაფრთხოება 2019