სათაური ენა სფერო წელი

China’s Activities in the South Caucasus Issue 4, 21.09.2020 – 18.10.2020

  • ავტორი: მედეა ივანიაძე
  • გამომცემელი: საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდი
  • ტიპი: პუბლიკაცია
  • გვერდი: 12
ინგლისური საერთაშორისო ურთიერთობები 2020