სათაური ენა სფერო წელი

China’s Activities in the South Caucasus Issue 2, 27.07.2020 – 23.08.2020

  • ავტორი: მედეა ივანიაძე
  • გამომცემელი: საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდი
  • ტიპი: პუბლიკაცია
  • გვერდი: 11
ინგლისური საერთაშორისო ურთიერთობები 2020