უსაფრთხოების მიმოხილვა

8 09, 2021

თალიბანის ავღანეთის ხელისუფლებაში მოსვლა და მისი გავლენა კავკასიის რეგიონზე

2023-03-17T14:42:55+04:0008/09/2021|კატეგორია: უსაფრთხოების მიმოხილვა|

ავტორი: ალექსანდრე კვახაძე, რონდელის ფონდის მკვლევარი

20 07, 2021

რუსეთის ფედერაციის ეროვნული უსაფრთხოების ახალი სტრატეგიის შესახებ

2023-03-19T11:36:30+04:0020/07/2021|კატეგორია: უსაფრთხოების მიმოხილვა|

ავტორი: გიორგი ბილანიშვილი, რონდელის ფონდის მკვლევარი

23 06, 2021

ყარაბაღი ომის შემდეგ: პოლიტიკისა და უსაფრთხოების ძირითადი საკითხები

2023-03-19T11:47:31+04:0023/06/2021|კატეგორია: უსაფრთხოების მიმოხილვა|

ავტორი: ალექსანდრე კვახაძე, რონდელის ფონდის მკვლევარი

18 06, 2021

უსაფრთხოების მიმოხილვა: რუსეთ-უკრაინის დაპირისპირება

2024-03-11T21:11:59+04:0018/06/2021|კატეგორია: უსაფრთხოების მიმოხილვა|

ავტორი: გიორგი ბილანიშვილი, ზურაბ ბატიაშვილი, ალექსი პეტრიაშვილი, გიორგი სურმავა

22 03, 2021

უსაფრთხოების მიმოხილვა: შავი ზღვის უსაფრთხოება

2024-03-11T21:14:14+04:0022/03/2021|კატეგორია: უსაფრთხოების მიმოხილვა|

ავტორი: გიორგი სურმავა, ზურაბ ბატიაშვილი, დავით ბატაშვილი, ალექსი პეტრიაშვილი

15 01, 2021

რუსეთისა და აფხაზეთის კანონმდებლობის ჰარმონიზაცია და მისი მნიშვნელობა აფხაზური საზოგადოებისა და ოფიციალური თბილისისათვის

2023-03-19T12:09:41+04:0015/01/2021|კატეგორია: უსაფრთხოების მიმოხილვა|

ავტორი: ალექსანდრე კვახაძე, რონდელის ფონდის მკვლევარი

9 12, 2020

უსაფრთხოების მიმოხილვა: ყარაბაღის ომის შედეგები

2023-03-19T12:12:48+04:0009/12/2020|კატეგორია: უსაფრთხოების მიმოხილვა|

ავტორი: დავით ბატაშვილი, გიორგი ბილანიშვილი, ზურაბ ბატიაშვილი

11 09, 2020

თურქეთ-საბერძნეთის დაპირისპირება და საქართველო: საფრთხეები და გამოწვევები

2023-03-19T12:18:45+04:0011/09/2020|კატეგორია: უსაფრთხოების მიმოხილვა|

ავტორი: ზურაბ ბატიაშვილი, რონდელის ფონდის მკვლევარი

4 09, 2020

სომხეთის ეროვნული უსაფრთხოების სტრატეგია

2023-03-19T12:25:08+04:0004/09/2020|კატეგორია: უსაფრთხოების მიმოხილვა|

ავტორი: გიორგი ბილანიშვილი, რონდელის ფონდის მკვლევარი

Go to Top