რუსეთის სამხედრო ტრანსფორმაციის მონიტორინგი

22 12, 2023

რუსეთის სამხედრო ტრანსფორმაციის მონიტორინგი, გამოშვება 8: 16 ივნისი-15 დეკემბერი 2023

2023-12-28T17:52:42+04:0022/12/2023|კატეგორია: დღის სიახლე, რუსეთის სამხედრო ტრანსფორმაციის მონიტორინგი|

ავტორი: დავით ბატაშვილი

4 10, 2023

რუსეთის სამხედრო ტრანსფორმაციის მონიტორინგი, გამოშვება 7: 2022 წლის 15 დეკემბერი – 2023 წლის 15 ივნისი

2023-12-25T15:42:55+04:0004/10/2023|კატეგორია: რუსეთის სამხედრო ტრანსფორმაციის მონიტორინგი|

ავტორი: დავით ბატაშვილი

28 12, 2022

რუსეთის სამხედრო ტრანსფორმაციის მონიტორინგი, გამოშვება 6: 15 ივნისი – 15 დეკემბერი 2022

2023-09-28T06:10:38+04:0028/12/2022|კატეგორია: რუსეთის სამხედრო ტრანსფორმაციის მონიტორინგი|

დავით ბატაშვილი

11 08, 2022

რუსეთის სამხედრო ტრანსფორმაციის მონიტორინგი, გამოშვება 5: 2021 წლის 15 დეკემბერი – 2022 წლის 15 ივნისი

2023-07-13T15:57:37+04:0011/08/2022|კატეგორია: რუსეთის სამხედრო ტრანსფორმაციის მონიტორინგი|

დავით ბატაშვილი

22 12, 2021

რუსეთის სამხედრო ტრანსფორმაციის მონიტორინგი, გამოშვება 4: 2021 წლის 15 ივნისი – 15 დეკემბერი

2023-10-04T14:03:12+04:0022/12/2021|კატეგორია: რუსეთის სამხედრო ტრანსფორმაციის მონიტორინგი|

დავით ბატაშვილი

29 06, 2021

რუსეთის სამხედრო ტრანსფორმაციის მონიტორინგი, გამოშვება 3: 2020 წლის დეკემბერი – 2021 წლის ივნისი

2023-07-13T14:37:18+04:0029/06/2021|კატეგორია: რუსეთის სამხედრო ტრანსფორმაციის მონიტორინგი|

დავით ბატაშვილი

23 12, 2020

რუსეთის სამხედრო ტრანსფორმაციის მონიტორინგი: გამოშვება 2: 2019 წლის 1 აგვისტო- 2020 წლის 15 დეკემბერი

2023-10-04T13:57:32+04:0023/12/2020|კატეგორია: რუსეთის სამხედრო ტრანსფორმაციის მონიტორინგი|

დავით ბატაშვილი

9 03, 2020

რუსეთის სამხედრო ტრანსფორმაციის მონიტორინგი: გამოშვება 1, 2018 წლის აგვისტო-2019 წლის ივლისი

2023-06-27T14:12:05+04:0009/03/2020|კატეგორია: რუსეთის სამხედრო ტრანსფორმაციის მონიტორინგი|

დავით ბატაშვილი

Go to Top