რუსეთის ექსპანსია კავკასიაში

პროექტი „რუსეთის ექსპანსია კავკასიაში და საქართველო“ მკითხველს სთავაზობს სამეცნიერო-პოპულარული სტატიების კრებულს, რომლის მიზანია, ოფიციალური რუსეთის მიერ ფართოდ ტირაჟირებული თვალსაზრისისგან განსხვავებულად გააშუქოს XVIII-XX საუკუნეების ქართულ-რუსული ურთიერთობები.

18 09, 2023

ინტერმარიუმიდან სამი ზღვის ინიციატივამდე: პოლონეთი, საქართველო და გეოპოლიტიკური თამაშები

2023-09-28T06:17:01+04:0018/09/2023|კატეგორია: დღის სიახლე, რუსეთის ექსპანსია კავკასიაში|

ავტორი: გრიგოლ ჯულუხიძე

17 08, 2023

გენერალ ალექსეევის „მოხალისეთა არმია“ და სოჭის ოლქის საკითხი 1918 წელს

2023-08-17T23:23:09+04:0017/08/2023|კატეგორია: დღის სიახლე, რუსეთის ექსპანსია კავკასიაში|

ავტორი: არჩილ ჩაჩხიანი

4 05, 2023

რუსული ბოლშევიკური ნეოკოლონიზაციის დასაწყისი ამიერკავკასიაში აზერბაიჯანის გასაბჭოება

2023-06-01T15:21:37+04:0004/05/2023|კატეგორია: რუსეთის ექსპანსია კავკასიაში|

ავტორი: არჩილ ჩაჩხიანი

22 12, 2022

პარიზის სამშვიდობო კონფერენცია და საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა

2023-06-01T15:09:33+04:0022/12/2022|კატეგორია: რუსეთის ექსპანსია კავკასიაში|

ავტორი: ოთარ ჯანელიძე

14 12, 2022

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა და დიდი ბრიტანეთი

2023-06-01T15:05:09+04:0014/12/2022|კატეგორია: რუსეთის ექსპანსია კავკასიაში|

ავტორი: ოთარ ჯანელიძე

Go to Top