პუბლიკაციები

22 10, 2012

დანახარჯი-სარგებლობის ანალიზი, როგორც პოლიტიკის ანალიზის ინსტრუმენტი

2023-11-22T16:33:59+04:0022/10/2012|კატეგორია: პუბლიკაციები|

ავტორი: მარეი რიჩარდ

22 09, 2011

ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის ტრანსფორმაცია: პარადიგმის ახლებურად გააზრება

2023-11-22T17:00:26+04:0022/09/2011|კატეგორია: პუბლიკაციები|

ავტორი: გეგეშიძე არჩილი და სხვა.

27 09, 2009

სამხედრო მოქმედებათა განუახლებლობის გარანტიები: საფრთხის მოლოდინი ქართულ-აფხაზური ურთიერთობების კონტექსტში

2024-01-10T16:23:46+04:0027/09/2009|კატეგორია: პუბლიკაციები|

ავტორი: ყოლბაია ვახტანგ და სხვა

Go to Top