2018 წლის 22-26 იანვარს რონდელის ფონდის ორგანიზებით ქუთაისში გაიმართა 5-დღიანი ტრენინგი DCFTA-ის შესახებ ადგილობრივი მედიის, არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლებისთვის. ტრენინგის მონაწილეები გაეცნენ ისეთ თემებს როგირიცაა: თავისუფალი ვაჭრობა და ეკონომიკური ინტეგრაციული მოდელები, ვაჭრობასთან დაკავშირებული დებულებები ენერგეტიკის სფეროში, მომსახურებით ვაჭრობა, ელექტრონული კომერცია, ბიზნესის დაფუძნება და ოპერირება, სატრანსპორტო მომსახურება, სახელმწიფო შესყიდვები და სხვა.

პროგრამის მონაწილეებს გადაეცათ ტრენინგის წარმატებით დასრულების დამადასტურებელი სერტიფიკატები.

აღნიშნული ტრენინგი უკვე ჩატარდა ადგილობრივი ჟურნალისტებისთვის და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებისთვის თელავში, თბილისში, ახალქალაქში, ბათუმში, გორსა და მარნეულში.

პროექტი განხორციელდა USAID / ”მმართველობა განვითარებისთვის“ საქართველოში ფინანსური მხარდაჭერით და მიზნად ისახავდა საქართველოს რეგიონული მასშტაბით   DCFTA-სა და ვაჭრობის შესახებ ჟურნალისტების მიერ გაშუქებადობის ხარისხის გაუმჯობესებას, ცენტრალური და რეგიონული არასამთავრობო ორგანიზაციების შესაძლებლობების ზრდას ამ მიმართულებით და DCFTA-სთან დაკავშირებული პოლიტიკის რეფორმების მხარდაჭერის გაძლიერებას.

 

DSCN6726 DSCN6731 DSCN6733 DSCN6737 DSCN6742 DSCN6743 DSCN6745 DSCN6756 DSCN6758 DSCN6760 DSCN6761 DSCN6766 DSCN6769 DSCN6775 DSCN6785 DSCN6797 DSCN6803 DSCN6854 DSCN6866 DSCN6885 DSCN6886 DSCN6891 DSCN6892 DSCN6897