გადმოწერეთ აქ: 1921 წლის აჯანყება სომხეთში (GEO) 18