ავტორები: ვლადიმერ პაპავა, ვახტანგ ჭარაია

იხილეთ აქ: 152-expert-opinion-geo