ავტორები: თეონა ლავრელაშვილი, დენის ცენუსა

იხილეთ აქ: 143-expert-opinion-geo