ავტორი: მარიამ კუკავა

 

გადმოწერეთ აქ: წყლის კრიზისი ირანში რესურსების დეფიციტის ანთროპოგენური მიზეზები