სათაური ენა სფერო წელი

ჩინეთის საქმიანობა სამხრეთ კავკასიაში: გამოცემა 1, 29.06.2020 – 26.07.2020

  • ავტორი: მედეა ივანიაძე
  • გამომცემელი: საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდი
  • ტიპი: პუბლიკაცია
  • გვერდი: 10
ინგლისური საერთაშორისო ურთიერთობები 2020