2017 / 09 / 07

2017 წლის 7 სექტემბერს საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდში (რონდელის ფონდი) გაიმართა შეხვედრა საჯარო მმართველობის რეფორმის ექსპერტ ბაიბა პეტერსონს, სტრატეგიული ინიციატივების ინსტიტუტის აღმასრულებელ დირექტორ ვლად კულმინსკისა და რონდელის ფონდის ევროპული კვლევების ცენტრის დირექტორ კახა გოგოლაშვილს შორის.

შეხვედრაზე მათ განიხილეს  ევროკავშირის მხრიდან  საჯარო მმართველობის რეფორმის მხარდაჭერა,  სამეზობლო პოლიტიკის (ENP) საშუალებით, რაც მოიცავს რეფორმის პროგრამის შედგენასა და განხორციელებას. გარდა ამისა შეხვედრის მონაწილეებმა იმსჯელეს იმ საკითხებზე, რაც  გაუმჯობესება-განვითარებას საჭიროებს.