2007 / 09 / 28

 

2007 წლის 28 სექტემბერს საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდში გაიმართა შეხვედრა  ასოციაციის „რეალობა და საერთაშორისო ურთიერთობების“ წევრებთან. შეხვედრა დაიგეგმა ასოციაციის წევრების საქართველოსა და სომხეთში სასწავლო ვიზიტის ფარგლებში.

შეხვედრა წარიმართა დისკუსიის ფორმატით, რამაც ოცდაათ მონაწილეს საშუალება მისცა მოესმინა მოსაზრება საქართველოს ამჟამინდელი სოციოპოლიტიკური მდგომარეობის შესახებ და დაესვა კითხვები საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოებისა და რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებზე.

საქართველოში ვიზიტის შემდეგ ასოციაციის წევრები სომხეთში გაემგზავრებიან.

Meeting with Members of the Association Réalités et Relations Internationales, 28 September, 2007