რონდელის ფონდის მკვლევარი ზურაბ ბატიაშვილი ყარაბახში მოგზაურობის შესახებ.