რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევრის გიორგი ბადრიძის მიმოხილვა ყარაბახის კონფლიქტზე.