პროექტის მიზანს წარმოადგენდა სამცხე-ჯავახეთის ეთნიკურად სომეხ მოსახლეობაში სახელმწიფო ენის ცოდნის გაღრმავებას, სამუშაოს მოძიების ხელშეწყობისა და ქვეყნის სოციალურ, ეკონომიკურ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში ინტეგრაციისთვის.

ტრენინგი ტარდებოდა ახალქალაქში, საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდის რეგიონულ ოფისში. კურსდამთავრებულთა რაოდენობა – 25; პროექტში მონაწილეობდნენ ქალებიც და მამაკაცებიც.

პროექტი ხორციელდებოდა დემოკრატიის გავრცელების – ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს კურსდამთავრებულთა საგრანტე პროგრამის მიერ; აშშ საელჩო, თბილისი.