სათაური ენა სფერო წელი

უცნობი გარეუბნები: გარდაბნის მუნიციპალიტეტის აზერბაიჯანული დასახლებები

  • ავტორი: ალექსანდრე კვახაძე
  • გამომცემელი: საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდი
  • ტიპი: პუბლიკაცია
  • გვერდი: 10
ინგლისური, ქართული ისტორია 2020