პროექტის ფარგლებში ტრენინგების კურსი გაიარა 25-მა ქართველმა ჟურნალისტმა ბეჭდვითი და ელექტრონული მედია საშუალებებიდან. ტრენინგების თემები იყო: საერთაშორისო ურთიერთობები, ტრანსფორმაცია და გლობალიზაცია, გარდამავალი ქვეყნების ეკონომიკა, ტერიტორიული მოწყობის პრინციპები, ევროპული ინტეგრაცია, ანტიტერორიზმი, ნაციონალიზმი და ეთნიკური კონფლიქტები, პოლიტიკური რისკების ანალიზი და სხვა. პროექტის ფარგლებში ჟურნალისტებისთვის ყოველკვირეულად ეწყობოდა დისკუსიები იმ დროისთვის საინტერესო თემებზე, რაც საშუალებას აძლევდა პროექტის მონაწილეებს, მოწვეული სტუმრისაგან – დარგის ექსპერტისაგან – მიეღოთ ინფორმაცია.