ფონდის მიერ განხორციელებული და „ჯეი-თი-აი კავკაზუსის“ მიერ დაფინანსებული სასწავლო პროგრამის მიზანს წარმოადგენდა საჯარო მოხელეების შესაძლებლობების გაზრდა გლობალურ ეკონომიკასა და გლობალურ პოლიტიკაში.

პროექტი განკუთვნილი იყო საშუალო რგოლის საჯარო მოხელეებისთვის.

ტრენინგი ემსახურებოდა საჯარო სამსახურის წარმომადგენლების ცოდნის ამაღლებას ეკონომიკის, ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის, საგარეო, საჯარო და ეთნიკური პოლიტიკის, მას მედიისა და კომუნიკაციის საკითხებში.