2009 წლის 10-14 ივნისს „სამოქალაქო საზოგადოების ლიდერთა ქსელის ფარგლებში“ კიევში გაიმართა სემინარი – „ევროინტეგრაცია“. ორწლიანი პროექტის ზოგადი თემაა მიმდინარე დემოკრატიული რეფორმები სომხეთში, აზერბაიჯანში, საქართველოში, მოლდოვასა და უკრაინაში. სემინარში მონაწილე ორივე გუნდი (ჯგუფი III-ადამიანის უფლებები და ჯგუფი IV – ევროინტეგრაცია) 5 ქყვეყნის წარმომადგენელი 6 წევრისგან შედგებოდა. კიევს ესტუმრა საქართველოს 11 წარმომადგენელი, რომელთაც წარმატებით გაიარეს ტრეინინგი.