სათაური ენა სფერო წელი

საჯარო პოლიტიკის დოკუმენტები – 2020

  • ავტორი:
  • გამომცემელი: საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდი
  • ტიპი: პუბლიკაცია
ქართული სხვა 2020