2016 / 09 / 22

2016 წლის 22 სექტემბერს საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდში გაიმართა საჯარო დისკუსია „ საქართველოს არჩევანი: ევროკავშირი თუ ევრაზიული ეკონომიკური კავშირი“. დისკუსიას ხელმძღვანელობდა ფონდის უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი პროფესორი ვლადიმერ პაპავა.

დისკუსიის ფარგლებში, პროფესორმა იმსჯელა ევროკავშირისა და ევრაზიული ეკონომიკური კავშირის მნიშვნელობებზე საქართველოს კონტექსტში.

დისკუსიას ესწრებოდნენ სამთავრობო და  არასამთავრობო ორგანიზაციების, დიპლომატიური კორპუსისა და აკადემიური წრის წარმომადგენლები.

Public Discussion “Georgia’s Choice: The European Union or the Eurasian Economic Union” 22 September, 2016