სათაური ენა სფერო წელი

საქართველო-იაპონია: ეკონომიკური პარტნიორობის პერსპექტივები

  • ავტორი: ვლადიმერ პაპავა, ვახტანგ ჭარაია
  • გამომცემელი: საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდი
  • ტიპი: პუბლიკაცია
ინგლისური, ქართული საერთაშორისო ურთიერთობები 2022