პროექტის მიზანს წარმოადგენდა  ისეთი რესურსცენტრის შექმნას, რომელიც იქნებოდა სრულყოფილი, ექნებოდა ხელთ არსებული ლიტერატურის ელექტრონული კატალოგი და  რომელსაც გამოიყენებენდნენ როგორც  სააქრთველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდის თანამშრომლები, ისე სტაჟიორები, საჯარო მოხელეები, სხვადასხვა ტრენინგის მონაწილეები, ჟურნალისტები და ა.შ., ყველა, ვინც დაინტერესებულია და ხშირად მიმართავს ფონდის ბიბლიოთეკას.
პროექტი ასევე ითვალისწინებდა ბიბლიოთეკის შევსება-განახლებას თანამედროვე წიგნების, ბროშურებისა და სხვადასხვაგვარი ლიტერატურის შეძენის საშუალებით.

პროექტი დააფინანსა ფონდმა ღია საზოგადოება – საქართველო.