სათაური ენა სფერო წელი

საქართველოს მიერ ჩერქეზთა გენოციდის აღიარების საკითხი და მისი ასახვა თურქეთში

  • ავტორი: ზუტაბ ბატიაშვილი
  • გამომცემელი: საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდი
  • ტიპი: პუბლიკაცია
  • გვერდი: 10
ინგლისური, ქართული უსაფრთხოება 2020