სათაური ენა სფერო წელი

საქართველოსა და რუსეთში ჩატარებული კვლევების შედარებითი ანალიზის მთავარი მიგნებები

  • ავტორი: გიორგი ბილანიშვილი, რონდელის ფონდის მკვლევარი
  • გამომცემელი: საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდი, ფრიდრიხ ებერტის ფონდი
  • ტიპი: პუბლიკაცია
ინგლისური, ქართული საერთაშორისო ურთიერთობები 2022