სასწავლო პროგრამის – „საჯარო მოხელეთა პროფესიული შესაძლებლობების ზრდა“ – ფარგლებში GIPA-ს ასოცირებულმა პროფესორმა, თენგიზ ფხალაძემ ჩაატარა დისკუსია თემაზე: ეროვნული უსაფრთხოება და საგარეო პოლიტიკა.
6-თვიანი სასწავლო პროგრამის განმავლობაში მონაწილეები გაიღრმავებენ ცოდნას პოლიტიკის დაგეგმვასა და ანალიზში, ასევე ევროინტეგრაციის პროცესსა და მოლაპარაკებების წარმართვის ტექნიკაში. ლექციების მიმდინარეობის პარალელურად პროგრამის მონაწილეები მენტორების უშუალო ხელმძღვანელობით საკუთარი უწყებისათვის აქტუალურ საკითხებზე ინდივიდუალურად შეიმუშავებენ პოლიტიკის დოკუმენტებს.
პროგრამას რონდელის ფონდი 2009 წლიდან შვედეთის საერთაშორისო განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოს (Sida) ფინანსური მხარდაჭერით ახორციელებს.

CBGL - თენგიზ ფხალაძე (2024)