2018 წლის 20 სექტემბერს რონდელის ფონდში მიმდინარე პროექტის ,,საქართველოს საჯარო მოხელეთა პროფესიული შესაძლებლობების ზრდა გადაწყვეტილების მიღებასა და მოლაპარაკებების წარმართვის ტექნიკაში” 2017-2018 წწ. კურსის დახურვისა და ახალი ნაკადის მიღების ცერემონია.

ცერემონიაზე სიტყვით გამოვიდნენ რონდელის ფონდის პრეზიდენტი ეკატერინე მეტრეველი და  შევედეთის ელჩი საქართველოში ულრიკ თიდესტრომი, რომელთაც მიულოცეს კურსდამთავრებულებს სასწავლო კურსის წარმატებით დასრულება და მონაწილეებს გადასცეს პროგრამის წარმატებით დასრულების დამადასტურებელი სერტიფიკატები.

პროექტი მიზნად ისახავს საშუალო რგოლის საჯარო მოხელეთა და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენელთა ჩართვას პოლიტიკის შემუშავებისა და მოლაპარაკების წარმართვის ტექნიკის დასახვეწ პრაქტიკულ მეცადინეობებში.

პროგრამა ხორციელდება შვედეთის საერთაშორისო განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოს (Sida) ფინანსური მხარდაჭერით.

 

IMG_3574 IMG_3575 IMG_3583 IMG_3584 IMG_3600 IMG_3601 IMG_3621 IMG_3637 IMG_3644 IMG_3646 IMG_3649 IMG_3652 IMG_3659 IMG_3660 IMG_3661 IMG_3667 IMG_3669 IMG_3670 IMG_3673 IMG_3674 IMG_3679 IMG_3708 IMG_3709 IMG_3711 IMG_3712 IMG_3713 IMG_3714 IMG_3715 IMG_3717 IMG_3718