2022 წლის 2-5 დეკემბერს ქალაქ ქუთაისში ჩატარდა ინტენსიური სასწავლო პროგრამა – „ახალგაზრდები ცვლილებისთვის“.

მოკლევადიანი სასწავლო კურსის ფარგლებში მონაწილეებს ჩაუტარდათ ტრენინგები, რომელიც მოიცავდა შემდეგ თემებს: პოლიტიკური იდეოლოგიები, პოლიტიკის ანალიზი, მასმედიის როლი პოლიტიკურ საქმიანობაში, საგარეო პოლიტიკა, ეროვნული უსაფრთხოება, რუსეთი და რეგიონული გამოწვევები, ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაცია, თურქეთი და ახლო აღმოსავლეთი, ეკონომიკა და სხვა.

პროგრამას რონდელის ფონდი ამერიკული ფონდის – National Endowment Democracy (NED) მხარდაჭერით ახორციელებს.
 სასწავლო პროგრამა - „ახალგაზრდები ცვლილებისთვის“.