პროგრამა მიზნად ისახავდა პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლების ცოდნის გაღრმავებას ისეთ საკითხებში, როგორიცაა პოლიტიკური სოციოლოგია, პოლიტიკური იდეოლოგიები, ეკონომიკა, საერთაშორისო ურთიერთობები, ეროვნული უსაფრთხოება და ეთნიკურ უმცირესობებთან დაკავშირებული პოლიტიკა.

სასწაავლო პროგრამა განხორციელდა  საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდის მიერ ორგანიზაციის National Endowment for Democracy ( NED) ფინანსური მხარდაჭერით.