2021 წლის 29 იანვარს რონდელის ფონდში დასრულდა სასწავლო კურსი – „მედია და ძალადობრივი ექსტრემიზმი საქართველოში“.

3 თვის განმავლობაში მონაწილეებმა გაიარეს ისეთი საკითხები, როგორიცაა: ტერორიზმი, პოლიტიკური ძალადობა, ექსტრემიზმი, მედიის მიერ ძალადობრივი ექსტრემიზმის გაშუქება, თურქეთის პოლიტიკა, ისლამი, ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში მიმდინარე მოვლენების გაშუქების სპეციფიკა.

პროექტი განხორციელდა დიდი ბრიტანეთის ჩივნინგის კურსდამთავრებულთა პროგრამის ფონდის ( Chevening Alumni Programme Fund) მიერ.