ავტორი: ოთარ ჯანელიძე

გადმოწერეთ აქ: სამხრეთ კავკასიის ეკონომიკური ათვისების პირველი რუსული პროექტი (GEO)=