რონდელის ფონდის მკვლევარი ზურა ბატიაშვილი სამხედრო – პოლიტიკურ ვითარებაზე ავღანეთში.