სათაური ენა სფერო წელი

სამხედრო მოქმედებათა განუახლებლობის გარანტიები: საფრთხის მოლოდინი ქართულ-აფხაზური ურთიერთობების კონტექსტში

  • ავტორი: ყოლბაია ვახტანგ და სხვა
  • გამომცემელი: საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობათა კვლევის ფონდი
  • ტიპი: ანგარიში
  • გვერდი: 185
ქართული, რუსული უსაფრთხოება 2009