2009 წლის 30 ნოემბერს საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდმა, უსაფრთხოებისა და განვითარების ინსტიტუტთან (შვედეთი), თანამშრომლობით, უმასპინძლა სამუშაო შეხვედრას, რომელიც მიეძღვნა საქართველოს ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონების, ქვემო ქართლისა და სამცხე-ჯავახეთის პრობლემატიკას. შეხვედრა გაიმართა პროექტის ფარგლებში “ეროვნული ინტეგრაციის მხარდაჭერა”, რომელსაც აფინასებს შვედეთის მთავრობა. შეხვედრას ესწრებოდნენ საქართველოს მთავრობისა და ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლები.

Workshop – „Minority Communities of Kvemo Kartli and Samtskhe-Javakheti”, November 30, 2009